ตัวแทนแบบมีเงินเดือน , สมัครตัวแทนประกันชีวิต

สมัครตัวแทนประกันชีวิต และ ตัวแทนแบบมีเงินเดือน

 

คุณเป็น1ในคน 4 ประเภทนี้หรือไม่
1. มีเงิน มีเวลา > (ยอดเยี่ยมมากๆ เพราะได้อยู่กับคนที่เรารักเวลาที่เค้าต้องการ และมีเงินเพียงพอที่จะสร้างความสุข)
2. มีเงิน ไม่มีเวลา > (คงแย่หน่อย เพราะไม่มีเวลาว่างให้คนที่คุณรัก และถ้าคุณมีลูก คุณอาจต้องเลี้ยงลูกด้วยเงิน)
3. มีเวลา ไม่มีเงิน > (คงน่าเบื่อแย่ เพราะเวลาที่คุณมีนั่งคิดฝันถึงบ้านหลังละ10ล้าน รถคันงามและเดือนนี้เงินจะพอมั๊ย?)
4. ไม่มีทั้งเงินและเวลา !!! > (อันนี้คิดเอาเอง ???)

ถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ 1 หยุดที่จะอ่านต่อ แต่ถ้าไม่ใช่
สละเวลาสักนิด เพื่อโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต

 

ออกกฎหมายให้นำค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท
เราจึงเร่งสร้างและพัฒนาฝ่ายขายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด
เพื่อลดภาระของรัฐบาล ในการดูแลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ต้นทุนสูงขึ้นมาก
และที่สำคัญ คือเป็นยุค Baby Boom ที่รัฐต้องจัดสวัสดิการเลี้ยงดูคนเกษียณอายุที่เพิ่มขึ้น
เพื่อลดปัญหาสังคม หนี้สิน บ้าน รถ ธุรกิจ หากหัวหน้าครอบครัวต้องเสียชีวิต
ทุนการศึกษาบุตรเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีไม่ว่าพ่อแม่ต้องทุพพลภาพหรือเสียชีวิตบุตรก็ยังคงได้เรียนตามที่เขาต้องการ

 

สำหรับผู้ไม่ต้องการความเสี่ยงจากการลงทุน อีกทั้งต้องการความปลอดภัยของเงินต้นเต็มจำนวนอีกทางเลือกของการลงทุนเพื่อประหยัดภาษี
คือ การออมในรูปของเบี้ยประชีวิต โดยผลตอบแทนจะอยู่ในรูปของเงินคืน หรือ เงินปันผล ซึ่งจะแตกต่างกันไป ประกันชีวิตสามารถแบ่งออกได้
4 ประเภทหลัก คือ
1.แบบสะสมทรัพย์
2.แบบชั่วระยะเวลา
3.แบบตลอดชีพ
4.แบบบำนาญ
ปัจจุบันประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบบำนาญ เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับคนไทย เนื่องจากได้รับความคุ้มครอง ได้รับเงินคืน
และประหยัดภาษีจากเบี้ยประกันที่ได้ชำระไปในปีภาษีนั้น ทั้งนี้สูงสุดหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 300,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่ากรมธรรม์ดังกล่าว
จะต้องมีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และมีการคืนเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี
เบี้ยประกันชีวิตแบบดังกล่าวจึงจะสามารถนำเบี้ยประกันมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

สมัครตัวแทนประกันชีวิต , ตัวแทนแบบมีเงินเดือน , พาร์ทไทม์แบบมีเงินเดือน , งานไม่เต็มเวลาแบบมีเงินเดือน , ตัวแทนแบบมีเงินเดือน , งานพาร์มไทม์แบบมีเงินเดือน
, ตัวแทน มีเงินเดือน , พาร์ทไทม์ มีเงินเดือน , งานไม่ประจำ มีเงินเดือนม สมัครตัวแทน , สมัครตัวแทนประกันชีวิต , ตัวแทนประกันชีวิต , รับสมัครตัวแทนประกัยชีวิต , งาน ตัวแทนประกันชีวิต

© 2015 aia-platinum.com All Rights Reserved. สมัครตัวแทนประกันชีวิต , ตัวแทนแบบมีเงินเดือน